shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0548.992.383
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.229.111.567
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:28 maart 2014
Naam van de vestigingseenheid: R&C Invest
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2014
Adres van de vestigingseenheid:
Hulzenstraat   88 Stratenplan
3570   Alken
Sinds 1 augustus 2017
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 64.200 - Holdings
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 64.999 - Overige financiële dienstverlening
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 66.19903 - Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden (KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 66.300 - Vermogensbeheer
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 70.21002 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 70.22004 - Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 77.310 - Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 77.320 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 77.399 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 77.400 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 28 maart 2014
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 28 maart 2014
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.