shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0555.656.580
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.232.065.515
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:7 juli 2014
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Noordlaan   39 Stratenplan bus 8
8800   Roeselare
Sinds 1 november 2014
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 7 juli 2014
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 7 juli 2014
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.