shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0560.946.941
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.234.489.426
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:3 september 2014
Naam van de vestigingseenheid: SEM CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 9 april 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Herderstraat   4 Stratenplan bus A
9240   Zele
Sinds 6 mei 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 22.23001 - Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 25.72001 - Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 27.110 - Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 27.11004 - Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 27.40203 - Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.010 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.01001 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.01002 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.01011 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.01012 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.01021 - Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.091 - Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.09101 - Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.09102 - Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.09111 - Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.09121 - Vervaardiging van badkamermeubels
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.092 - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 31.09901 - Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.91901 - Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.91902 - Aanleg van dammen en dijken
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.91903 - Aanleg van kanalen en andere waterwegen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.91904 - Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.13001 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 46.140 - Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.14003 - Handelsbemiddeling in naai- en breimachines
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.14005 - Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.150 - Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.15003 - Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.431 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.43101 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.520 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.693 - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 46.739 - Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 47.540 - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 47.54001 - Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 47.592 - Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 47.59201 - Detailhandel in verlichtingsartikelen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 47.910 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 47.91003 - Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 53.10001 - Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 53.10003 - Distributie en aflevering van poststukken
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 53.200 - Overige posterijen en koeriers
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.29001 - Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.29002 - Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 95.210 - Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 95.21001 - Reparatie van audio- en videoapparatuur
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 95.22001 - Reparatie van elektrische huishoudapparaten
Sinds 3 september 2014
Hoofdactiviteit: 96.040 - Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 6 mei 2021
Hoofdactiviteit: 96.04003 - Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.
Sinds 6 mei 2021
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.