shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0578.974.291
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.238.582.232
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:28 januari 2015
Naam van de vestigingseenheid: dedale productions
Naam in het Frans, sinds 28 januari 2015
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Henri Blès   24
5000   Namur
Sinds 28 januari 2015
Telefoonnummer:
+32470060585 Sinds 28 januari 2015(1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
yragaelgautier1981@gmail.comSinds 28 januari 2015(1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 59.111 - Productie van bioscoopfilms
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 59.112 - Productie van televisiefilms
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 59.113 - Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 59.130 - Distributie van films en video- en televisieprogramma's
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 59.140 - Vertoning van films
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 59.201 - Maken van geluidsopnamen
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 85.592 - Beroepsopleiding
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 85.593 - Sociaal-cultureel vormingswerk
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 90.023 - Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 90.032 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 28 januari 2015
Hoofdactiviteit: 93.29901 - Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.
Sinds 28 januari 2015
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.