shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0628.940.674
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.241.795.209
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:24 april 2015
Naam van de vestigingseenheid: Elektriciteitswerken Quintens
Naam in het Nederlands, sinds 24 april 2015
Adres van de vestigingseenheid:
Reyserevreun   4 Stratenplan
3472   Kortenaken
Sinds 24 april 2015
Telefoonnummer:
0494061624 Sinds 24 april 2015 (1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kennyquintens@telenet.beSinds 24 april 2015 (1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 01.29001 - Teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 01.61004 - Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 02.100 - Bosbouw
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 02.10001 - Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 02.10002 - Teelt van hakhout
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 02.10003 - Exploitatie van bosboomkwekerij
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 02.200 - Exploitatie van bossen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 02.20001 - Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 02.40001 - Inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 02.40002 - Vervoer van stamstukken in het bos
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 25.61006 - Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren, lakken, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.010 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.01001 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.01002 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.01011 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.01012 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.01021 - Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.091 - Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.09101 - Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.09102 - Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.09111 - Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.09121 - Vervaardiging van badkamermeubels
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.092 - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.099 - Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 31.09901 - Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 33.130 - Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 35.140 - Handel in elektriciteit
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.21201 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 45.206 - Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 46.14005 - Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 46.15003 - Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 46.431 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 46.43101 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 46.43103 - Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 46.520 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 46.693 - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 46.74101 - Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers,enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 47.410 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 47.41001 - Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 47.41002 - Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 47.540 - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 47.54001 - Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 61.20002 - Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers (b.v. financiële instellingen)
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 71.12101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 73.12001 - Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 73.12002 - Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 74.105 - Activiteiten van decorateur-etalagisten
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 74.10502 - Ontwerpen van showrooms, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 77.39201 - Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 90.021 - Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 90.022 - Ontwerp en bouw van podia
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 90.023 - Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 90.029 - Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 93.19901 - Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 93.19902 - Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 93.29901 - Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 94.910 - Religieuze organisaties
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 95.220 - Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 95.22001 - Reparatie van elektrische huishoudapparaten
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 95.24001 - Renovatie en restauratie van meubels
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 95.29003 - Reparatie van sport- en kampeerartikelen
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 95.29004 - Reparatie van gedragen kleding : (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.
Sinds 24 april 2015
Hoofdactiviteit: 95.29021 - Herstelling van muziekinstrumenten
Sinds 24 april 2015
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.