shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0629.463.286
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.052.332.235
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:12 april 1991
Naam van de vestigingseenheid: Mega Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 7 januari 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Eikenstraat   11 Stratenplan
2250   Olen
Sinds 7 januari 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.91901 - Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.91902 - Aanleg van dammen en dijken
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.91903 - Aanleg van kanalen en andere waterwegen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.91904 - Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.33201 - Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 7 januari 2016
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 7 januari 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.