shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0632.937.965
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.244.095.592
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 juli 2015
Naam van de vestigingseenheid: LFG invest
Naam in het Nederlands, sinds 17 maart 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Onderstraat   14  bus 301
9000   Gent
Sinds 17 februari 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 70.100 - Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 68.10002 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 1 juli 2015
Nevenactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 juli 2015
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.