shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0634.367.726
Status van de onderneming:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.231.686.423
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 januari 1992
Naam van de vestigingseenheid: T.O.P. - Cleaning
Benaming in het Nederlands, sinds 1 februari 2015
Adres van de vestigingseenheid:
Heihoek   2 Stratenplan
2830   Willebroek
Sinds 1 januari 1992
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008*
Hoofdactiviteit: 01.500 - Gemengd bedrijf
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 01.50001 - Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 25.12001 - Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 25.50101 - Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 25.73904 - Vervaardiging van smederijgereedschappen : smidsen, aambeelden, enz.
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 25.999 - Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 29.100 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 1 februari 2015
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 februari 2015
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid.