shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0637.723.332
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.246.189.903
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 1 september 2022
Begindatum:11 september 2015
Naam van de vestigingseenheid: VALY CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 11 september 2015
Adres van de vestigingseenheid:
Chaussée d'Yvoir   61  bus D
5500   Dinant
Sinds 11 september 2015
Doorgehaald adres sinds 24 mei 2019(1)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 11 september 2015
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 11 september 2015
 
 

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.