shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0643.786.525
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.250.119.787
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:16 februari 2016
Naam van de vestigingseenheid: IMPACT HOME
Naam in het Frans, sinds 16 februari 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Chaussée de Liège(MTZ)   46 Stratenplan
4850   Plombières
Sinds 16 februari 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 01.620 - Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 25.620 - Verspanend bewerken van metalen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 25.739 - Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 28.410 - Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 28.490 - Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 16 februari 2016
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 16 februari 2016
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.