shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0643.963.402
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.248.465.443
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:9 december 2015
Naam van de vestigingseenheid: MARTUIN
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Dr. Luyckxstraat   17 Stratenplan
2250   Olen
Sinds 29 juni 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 01.30901 - Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 46.220 - Groothandel in bloemen en planten
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 47.761 - Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 47.76101 - Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 47.76102 - Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 47.76103 - Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 47.76104 - Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 29 juni 2018
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 29 juni 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 24 maart 2020
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.