shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0645.844.608
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.260.471.073
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:12 januari 2016
Naam van de vestigingseenheid: OBY CLIM SCS
Naam in het Frans, sinds 12 januari 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Bornovillestraat   82 Stratenplan
7700   Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.99011 - Grondverkavelingen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 42.99012 - Ruilverkavelingen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 12 januari 2016
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 12 januari 2016
 
 

1 De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.