shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0648.872.788
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.250.425.239
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:22 februari 2016
Naam van de vestigingseenheid: DPC Betonboringen
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2017
Depraetere Piping Constructions
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Heestertstraat   23 Stratenplan
8582   Avelgem
Sinds 22 februari 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Sinds 22 februari 2016
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 22 februari 2016
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 22 februari 2016
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 22 februari 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.