shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0649.986.310
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.253.352.461
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:18 maart 2016
Naam van de vestigingseenheid: Solia
Naam in het Nederlands, sinds 18 maart 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Tiensesteenweg   93 Stratenplan
3390   Tielt-Winge
Sinds 18 maart 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 25.12001 - Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.10201 - Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 18 maart 2016
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 18 maart 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.