shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0651.750.522
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.252.474.315
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:8 april 2016
Naam van de vestigingseenheid: ERCI-BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 8 april 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Brederodestraat   141 Stratenplan
2018   Antwerpen
Sinds 1 augustus 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 8 april 2016
Hoofdactiviteit: 96.02201 - Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz.
Sinds 8 april 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.