shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0656.486.003
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.253.479.947
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:6 juni 2016
Naam van de vestigingseenheid: Vasile Isopescu
Naam in het Frans, sinds 6 juni 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Grondelsstraat   108 Stratenplan bus 2
1070   Anderlecht
Sinds 6 juni 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 52.29042 - Bezorgen van expresvracht, enz.
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 53.10003 - Distributie en aflevering van poststukken
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 6 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 6 juni 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.