shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0658.894.175
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.254.448.264
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 juli 2016
Naam van de vestigingseenheid: Ionut AMARITICAI
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Verbiststraat   2 Stratenplan bus 3étD
1210   Sint-Joost-ten-Node
Sinds 30 april 2017
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 20 december 2019
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 20 december 2019
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 20 december 2019
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 20 december 2019
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 49.410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 49.41001 - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 49.41003 - Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 49.41004 - Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 49.42001 - Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 49.42003 - Levering van meubels en huishoudapparaten
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 52.249 - Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 52.290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 52.29041 - Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 52.29042 - Bezorgen van expresvracht, enz.
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 52.29043 - Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 53.10002 - Ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 53.10003 - Distributie en aflevering van poststukken
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 53.200 - Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 81.29001 - Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 81.29002 - Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
Sinds 1 juli 2016
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.