shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0659.683.736
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.254.597.229
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 juli 2016
Naam van de vestigingseenheid: SarahSamer
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 juli 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Kerkstraat   97 Stratenplan
3850   Nieuwerkerken (Limb.)
Sinds 1 juli 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 juli 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 juli 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.