shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0661.724.496
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.256.220.196
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:25 augustus 2016
Naam van de vestigingseenheid: MKK PERFECT
Naam in het Frans, sinds 25 augustus 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Langestraat   153 Stratenplan
1620   Drogenbos
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.33301 - Plaatsen van behang
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.34101 - Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 53.200 - Overige posterijen en koeriers
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 74.104 - Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 25 augustus 2016
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 25 augustus 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.