shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0663.863.347
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.257.642.039
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:5 oktober 2016
Naam van de vestigingseenheid: R & P GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 5 oktober 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Vaartdijk-Noord   3 Stratenplan bus A
8400   Oostende
Sinds 1 mei 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 46.180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 66.300 - Vermogensbeheer
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 5 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 5 oktober 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 november 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.