shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0665.853.926
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.259.793.855
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:12 november 2016
Naam van de vestigingseenheid: De Lille Jeffrey Algemene Bouwwerken
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Bogaardestraat   96 Stratenplan
9990   Maldegem
Sinds 12 november 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 23.700 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 23.70001 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juli 2018
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 juli 2018
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 46.14002 - Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 12 november 2016
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 12 november 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.