shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0667.965.853
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.259.338.846
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:9 januari 2017
Naam van de vestigingseenheid: Kerim De Cock
Naam in het Nederlands, sinds 9 januari 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Brusselbaan   231
9320   Aalst
Sinds 1 oktober 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kerim_decock@hotmail.comSinds 9 januari 2017(1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 02.100 - Bosbouw
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 02.10001 - Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 02.10003 - Exploitatie van bosboomkwekerij
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 31.01001 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 31.01002 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 31.01011 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 31.01012 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 31.092 - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 33.190 - Reparatie van andere apparatuur
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 70.22004 - Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 9 januari 2017
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 9 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 5 augustus 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.