shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0668.544.685
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.259.531.064
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 januari 2017
Naam van de vestigingseenheid: Dufey Loïc Chauffage - Sanitaire
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Petite   37  bus 3
5500   Dinant
Sinds 1 januari 2017
Telefoonnummer:
0492/40 37 45 Sinds 1 januari 2017(1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
loic.dufey@gmail.comSinds 1 januari 2017(1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 33.110 - Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 1 januari 2017
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 januari 2017
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.