shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.873.378
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.262.909.139
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:8 februari 2017
Naam van de vestigingseenheid: BARKIP
Naam in het Frans, sinds 8 februari 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Carrière-Robert(SAM)   46 Stratenplan
5600   Philippeville
Sinds 8 februari 2017
Telefoonnummer:
0494/871661 Sinds 8 februari 2017 (1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fermeduboisdesamart@hotmail.comSinds 8 februari 2017 (1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 01.479 - Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 01.500 - Gemengd bedrijf
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 01.620 - Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 02.100 - Bosbouw
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 02.200 - Exploitatie van bossen
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 47.761 - Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 8 februari 2017
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 8 februari 2017
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.