shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0671.461.813
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.262.591.118
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:14 februari 2017
Naam van de vestigingseenheid: Biekorf Construct
Naam in het Nederlands, sinds 14 februari 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Moerelei   145
2610   Antwerpen
Sinds 13 november 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 27.11005 - Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 33.20011 - Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 46.510 - Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 46.660 - Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 47.41001 - Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 58.290 - Overige uitgeverijen van software
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 62.02002 - Activiteiten van systeemintegrators
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 63.11001 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 63.11002 - Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 63.11011 - Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 63.11012 - Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 63.11013 - Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 68.31101 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 74.104 - Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 74.105 - Activiteiten van decorateur-etalagisten
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 77.330 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 77.33001 - Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 77.33002 - Verhuur van standaard-programmatuur
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 95.110 - Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 95.11001 - Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 14 februari 2017
Hoofdactiviteit: 95.11002 - Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
Sinds 14 februari 2017
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.