shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0672.367.871
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.312.769.515
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:23 juni 2020
Naam van de vestigingseenheid: Moisev Liviu
Naam in het Nederlands, sinds 8 februari 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de la Boulonnerie, Franière   11  bus A
5150   Floreffe
Sinds 23 juni 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 74.300 - Vertalers en tolken
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 82.190 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 23 juni 2020
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 23 juni 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.