shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0680.808.158
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.267.742.313
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:7 september 2017
Naam van de vestigingseenheid: C3K BOUWCHEMIE
Naam in het Nederlands, sinds 7 september 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Doornzeelsestraat   55 Stratenplan bus A
9940   Evergem
Sinds 16 maart 2020
Telefoonnummer:
0473601571 Sinds 7 september 2017 (1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cedric@bouwchemie.comSinds 7 september 2017 (1)
info@bouwchemie.comSinds 16 maart 2020
Webadres:
www.bouwchemie.com Sinds 7 september 2017 (1)
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 02.100 - Bosbouw
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 02.400 - Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 37.000 - Afvalwaterafvoer
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 januari 2019
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2019
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 1 januari 2019
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 1 januari 2019
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.13001 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 70.22004 - Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 71.12104 - Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 93.11021 - Organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 93.29901 - Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 7 september 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 11 oktober 2017
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.