shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0680.814.987
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.270.107.430
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:7 september 2017
Naam van de vestigingseenheid: CRYSTAL CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 7 september 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Berckmansstraat   15 Stratenplan bus 4
1060   Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 31 december 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.13001 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.13002 - Handelsbemiddeling in verf en vernis
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.18001 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.19001 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 46.73204 - Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29001 - Expeditiekantoor
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29011 - Scheepsbevrachting
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29012 - Toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan)
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29031 - Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29032 - Activiteiten van vervoermakelaars
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29033 - Activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29041 - Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29042 - Bezorgen van expresvracht, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 52.29043 - Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 53.200 - Overige posterijen en koeriers
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 68.311 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 68.31101 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 68.312 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 68.31201 - Schatten en evalueren van onroerend goed
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 7 september 2017
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 7 september 2017
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.