shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0683.682.625
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.270.047.448
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:25 oktober 2017
Naam van de vestigingseenheid: Nelis Werken
Naam in het Nederlands, sinds 25 oktober 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Plankenbergstraat   31 Stratenplan
2100   Antwerpen
Sinds 25 oktober 2017
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 25 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 25 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Sinds 25 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 25 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 25 oktober 2017
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 30.11003 - Schilderen van schepen door gespecialiseerde eenheden
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 81.29001 - Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
Sinds 25 oktober 2017
Nevenactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 25 oktober 2017
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.