shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0689.798.078
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.275.825.183
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:5 februari 2018
Naam van de vestigingseenheid: VASSA
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Vanderheydestraat   15 Stratenplan
8460   Oudenburg
Sinds 1 november 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 33.110 - Reparatie van producten van metaal
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 33.130 - Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 33.20011 - Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.21201 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 95.110 - Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 95.11001 - Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 95.11002 - Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 95.120 - Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 95.220 - Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 5 februari 2018
Hoofdactiviteit: 95.22001 - Reparatie van elektrische huishoudapparaten
Sinds 5 februari 2018
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.