shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0689.992.276
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.294.648.529
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 oktober 2019
Naam van de vestigingseenheid: MDY BAKERY
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Théodore Verhaegenstraat   192/202 Stratenplan
1060   Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 1 oktober 2019
Doorgehaald adres sinds 27 november 2020(1)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 46.341 - Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 46.349 - Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 46.350 - Groothandel in tabaksproducten
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 47.251 - Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 47.252 - Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 52.29042 - Bezorgen van expresvracht, enz.
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 53.10003 - Distributie en aflevering van poststukken
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 64.99904 - Import/exportfinanciering
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 97.000 - Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Sinds 1 oktober 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.