shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0689.992.276
Status van de entiteit:Actief
Ambtshalve doorhaling entiteit: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 5 september 2023
Nummer van de vestigingseenheid:2.294.648.529
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 oktober 2019
Naam van de vestigingseenheid: MDY BAKERY
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Théodore Verhaegenstraat   192/202
1060   Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 1 oktober 2019
Doorgehaald adres sinds 27 november 2020(2)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(3)

Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 46.341 - Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 46.349 - Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 46.350 - Groothandel in tabaksproducten
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 47.251 - Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 47.252 - Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 52.29042 - Bezorgen van expresvracht, enz.
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 53.10003 - Distributie en aflevering van poststukken
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 64.99904 - Import/exportfinanciering
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 oktober 2019
Hoofdactiviteit: 97.000 - Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Sinds 1 oktober 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.