shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0691.740.058
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.274.641.684
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 18 mei 2020
Begindatum:5 maart 2018
Naam van de vestigingseenheid: MS GROUPE
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Haute-Wez   69 Stratenplan
4030   Liège
Sinds 5 maart 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 5 maart 2018
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 5 maart 2018
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.