shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0694.578.396
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.274.593.382
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:11 april 2018
Naam van de vestigingseenheid: Loïc Destrument
Naam in het Frans, sinds 11 april 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de Brionsart   40  bus A
5340   Gesves
Sinds 11 april 2018
Telefoonnummer:
0495 49 54 99 Sinds 11 april 2018(1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ldestrument@gmail.comSinds 11 april 2018(1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 11 april 2018
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 11 april 2018
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.