shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0704.624.034
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.279.490.694
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 oktober 2018
Naam van de vestigingseenheid: Algemene bouwwerken Buys
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Driekoningenstraat   107 Stratenplan
9100   Sint-Niklaas
Sinds 1 oktober 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 oktober 2018
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.