shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0706.969.454
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.233.089.557
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 31 juli 2021
Begindatum:31 juli 2014
Naam van de vestigingseenheid: Patrick De Graeve
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 2014
Adres van de vestigingseenheid:
Donk   24
3202   Aarschot
Sinds 1 oktober 2017
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 38.110 - Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 38.120 - Inzameling van gevaarlijk afval
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 38.219 - Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 38.321 - Sorteren van ongevaarlijk afval
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 38.322 - Terugwinning van metaalafval
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 38.32201 - Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz.
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 38.329 - Terugwinning van overig gesorteerd afval
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 38.32903 - Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 46.772 - Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 46.77201 - Groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 46.779 - Groothandel in afval en schroot, n.e.g.
Sinds 31 juli 2014
Hoofdactiviteit: 47.810 - Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 16 november 2018
Hoofdactiviteit: 47.990 - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 16 november 2018
Hoofdactiviteit: 56.10201 - Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enz)
Sinds 16 november 2018
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.