shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0707.634.695
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.281.279.850
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:2 oktober 2018
Naam van de vestigingseenheid: FUCHS CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 2 oktober 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Watervoort(HRT)   75
2200   Herentals
Sinds 2 oktober 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 01.301 - Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 01.61004 - Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 02.10003 - Exploitatie van bosboomkwekerij
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 16.291 - Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 47.522 - Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 47.527 - Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 68.10002 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 71.11101 - Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 71.113 - Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 2 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 2 oktober 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 1 december 2022
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.