shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0711.957.333
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.283.330.906
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:22 oktober 2018
Naam van de vestigingseenheid: Boom en Tuin
Naam in het Nederlands, sinds 22 oktober 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Guido Gezellestraat   89 Stratenplan
9300   Aalst
Sinds 22 oktober 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 46.18001 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 46.220 - Groothandel in bloemen en planten
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 47.761 - Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 47.78101 - Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 22 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 22 oktober 2018
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.