shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.428.986
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.285.796.288
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 maart 2019
Naam van de vestigingseenheid: R-BOSS GROUP
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Rue S. Passeux   3 Stratenplan bus 10
4101   Seraing
Sinds 1 maart 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 33.190 - Reparatie van andere apparatuur
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 49.31012 - Exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld, enz.
Sinds 1 juli 2020
Hoofdactiviteit: 49.390 - Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 13 juni 2019
Hoofdactiviteit: 52.230 - Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 juli 2020
Hoofdactiviteit: 52.249 - Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 52.24901 - Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 52.290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 juli 2020
Hoofdactiviteit: 77.32001 - Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen,betonmolens, enz.)
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 maart 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 52.249 - Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 7 oktober 2021
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.