shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.467.786
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.285.962.772
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:6 maart 2019
Naam van de vestigingseenheid: SPRL Gilles Fastre
Naam in het Frans, sinds 6 maart 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de la Sablière   38 Stratenplan bus C3
4530   Villers-le-Bouillet
Sinds 6 maart 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 01.61001 - Voorbereiden van landbouwvelden
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 01.61002 - Opzetten van een teelt
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 01.61003 - Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 01.61006 - Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 37.000 - Afvalwaterafvoer
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.14006 - Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.214 - Groothandel in andere akkerbouwproducten
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.610 - Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 77.310 - Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 6 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 6 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 april 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.