shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.610.714
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.286.515.771
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:13 maart 2019
Naam van de vestigingseenheid: VOCSens
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Chemin du Cyclotron   6 Stratenplan
1348   Ottignies-Louvain-la-Neuve
Sinds 18 mei 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 18.13012 - Bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 26.110 - Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 26.120 - Vervaardiging van elektronische printplaten
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 26.400 - Vervaardiging van consumentenelektronica
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 26.510 - Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.510 - Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.520 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.696 - Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.699 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 64.200 - Holdings
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 71.209 - Overige technische testen en toetsen
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 72.110 - Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 72.190 - Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 72.200 - Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 73.110 - Reclamebureaus
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 73.120 - Mediarepresentatie
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 73.200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 74.102 - Activiteiten van industriële designers
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 74.109 - Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 77.110 - Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 77.330 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 77.399 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 77.400 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 78.100 - Arbeidsbemiddeling
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 78.300 - Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 maart 2019
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 13 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 2 september 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.