shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.661.093
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.286.885.064
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:27 februari 2019
Naam van de vestigingseenheid: R D'ISOLATION
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Houckaye   2 Stratenplan
4800   Verviers
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12021 - Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv. : afbraak gebouwen, voorbereiding van terreinen of mijnsites)
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12022 - Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv. signalisatiewerktuig, spoorwegvoetzoeker)
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 47.52101 - Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. < 400 M2
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 77.32001 - Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen,betonmolens, enz.)
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 77.32002 - Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 27 februari 2019
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 27 februari 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.