shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.823.322
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.286.433.619
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:4 maart 2019
Naam van de vestigingseenheid: Entreprise Thibaud MOURAUX
Naam in het Frans, sinds 4 maart 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Rue des Praules, Sauv.   16 Stratenplan
5030   Gembloux
Sinds 4 maart 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 01.110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.12002 - Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.214 - Groothandel in andere akkerbouwproducten
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.752 - Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 49.41001 - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 71.113 - Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 77.310 - Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 77.31002 - Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
Sinds 4 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 4 maart 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.