shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0725.426.475
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.296.180.040
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:16 april 2019
Naam van de vestigingseenheid: The European Business Registry Association
Naam in het Frans, sinds 16 april 2019
EBRA
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 16 april 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Marnixlaan   30 Stratenplan
1000   Brussel
Sinds 16 april 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 63.11001 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 63.11011 - Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 63.11012 - Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 63.11013 - Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 16 april 2019
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 16 april 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.