shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.798.738
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.290.226.319
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:29 april 2019
Naam van de vestigingseenheid: PAN GROUP
Naam in het Frans, sinds 29 april 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Denderhoutembaan   271 Stratenplan
9400   Ninove
Sinds 29 april 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 25.12001 - Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 31.010 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 31.020 - Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 31.091 - Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 29 april 2019
Hoofdactiviteit: 95.210 - Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 29 april 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.