shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0726.887.613
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.289.322.140
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:17 mei 2019
Naam van de vestigingseenheid: HouseFix
Naam in het Nederlands, sinds 17 mei 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Ninoofsesteenweg   1043 Stratenplan
1703   Dilbeek
Sinds 17 mei 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.10201 - Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.10002 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.20101 - Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.20102 - Verhuur van appartementen in hotels
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.202 - Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 17 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 17 mei 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.