shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.890.572
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.290.080.819
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:7 juni 2019
Naam van de vestigingseenheid: Surin Projects
Naam in het Nederlands, sinds 7 juni 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Vrijheidshoek   47 Stratenplan
2850   Boom
Sinds 7 juni 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99907 - Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 46.13001 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 47.79302 - Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal,
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 64.200 - Holdings
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 70.22004 - Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 7 juni 2019
Hoofdactiviteit: 91.03002 - Monumentenzorg
Sinds 7 juni 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.