shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.709.134
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.290.811.584
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:20 juni 2019
Naam van de vestigingseenheid: Euro Soon International Logistic
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Place des Guillemins   2  bus 18
4000   Liège
Sinds 20 juni 2019
Doorgehaald adres sinds 19 april 2020(1)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 49.200 - Goederenvervoer per spoor
Sinds 20 juni 2019
Hoofdactiviteit: 49.410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 20 juni 2019
Hoofdactiviteit: 50.200 - Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Sinds 20 juni 2019
Hoofdactiviteit: 51.210 - Goederenvervoer door de lucht
Sinds 20 juni 2019
Hoofdactiviteit: 52.290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 20 juni 2019
Hoofdactiviteit: 52.29031 - Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
Sinds 20 juni 2019
Hoofdactiviteit: 53.10001 - Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
Sinds 20 juni 2019
Hoofdactiviteit: 53.200 - Overige posterijen en koeriers
Sinds 20 juni 2019
Hoofdactiviteit: 53.20001 - Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer
Sinds 20 juni 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.