shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0730.567.871
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.296.682.658
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:6 januari 2020
Naam van de vestigingseenheid: JONA CHAUFFAGE
Naam in het Frans, sinds 6 januari 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Rue des Moulins(L)   8 Stratenplan
7860   Lessines
Sinds 6 januari 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 33.110 - Reparatie van producten van metaal
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 6 januari 2020
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 6 januari 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.