shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0730.625.675
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.291.449.311
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:19 september 2019
Naam van de vestigingseenheid: fibeRSwITch / eReS Solutions
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Pastoor Wackensstraat   12 Stratenplan
9860   Oosterzele
Sinds 19 september 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@fiberswitch.beSinds 16 november 2020
Webadres:
https://www.fiberswitch.be Sinds 16 november 2020
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 47.410 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 47.540 - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 47.91003 - Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 56.21002 - Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 58.290 - Overige uitgeverijen van software
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 62.02002 - Activiteiten van systeemintegrators
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 63.11001 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 63.11011 - Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 63.11013 - Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 71.11101 - Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 71.122 - Landmeters
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 71.12201 - Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 77.330 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 77.33002 - Verhuur van standaard-programmatuur
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 77.400 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 85.609 - Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 93.29901 - Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.
Sinds 19 september 2019
Hoofdactiviteit: 95.11001 - Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 19 september 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.