shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.671.610
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.297.976.322
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:2 januari 2020
Naam van de vestigingseenheid: EW Diederichs
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Tessenderloseweg   148 Stratenplan bus b
2431   Laakdal
Sinds 6 mei 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 26.51004 - Vervaardiging van verbruiksmeters en -tellers voor elektriciteit,w ater, gas, benzine, enz.
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 27.110 - Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 27.900 - Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 27.90001 - Vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel metaal en inwendig geïsoleerd
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 27.90002 - Vervaardiging van overige elektrische toestellen en apparaten : deeltjesversnellers, signaalgeneratoren, mijndetectors, elektrische ontstekingsmechanismen, enz.
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 27.90011 - Vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 27.90012 - Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 35.110 - Productie van elektriciteit
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 35.120 - Transmissie van elektriciteit
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 35.130 - Distributie van elektriciteit
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 35.140 - Handel in elektriciteit
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 61.100 - Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 61.200 - Draadloze telecommunicatie
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 61.300 - Telecommunicatie via satelliet
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 61.900 - Overige telecommunicatie
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.12101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.201 - Technische controle van motorvoertuigen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.209 - Overige technische testen en toetsen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.20901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.20902 - Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.20903 - Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz)
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.20904 - Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.20905 - Testen van bouwelementen
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.20906 - Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enz.
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.20907 - Auto-expertise
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 95.210 - Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 95.21001 - Reparatie van audio- en videoapparatuur
Sinds 2 januari 2020
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 2 januari 2020
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.